Nieuwslezer

Als nieuwslezer hecht ik aan rust en autoriteit in de presentatie. Ik vind het belangrijk dat je weet waarover je praat. Daarnaast is het belangrijk dat de toon levendig blijft, zodat de luisteraar niet in slaap valt en wegzapt naar een andere zender. Essentieel is mijns inziens dat je je bulletin vertelt en niet voorleest. De luisteraar heeft immers alleen met gesproken tekst te maken.

Hieronder vind je twee door mij voor BNR gepresenteerde nieuwsbulletins: